Tekno-nyheter

Tekno-nyheter

Blogger om teknologinyheter

Betrakter og kommenterer teknologiske nyvinninger

Oslo kommune med IoT

IoT - Internet of ThingsPosted by Jan Erik Evanger 04 Oct, 2017 20:08:40
Oslo kommune, ved vann- og avløpsetaten (VAV), digitaliserer med RFID som informasjonsbærer for sine produkter som skal benyttes i prosjekt- og logistikksammenheng.

RFID er endel av IoT, og er en informasjonsbærer som kan benyttes på store som små gjenstander.

Løsningen bidrar til at VAV blir mer kostnadseffektiv, høyner presisjonen og benytter ulike løsninger for digitaliseringen.

I løsningen så inngår det sD2 logistics ved bruk av RFID på PDAer og truckterminaler. Noe som vil fjerne bruk av papir ved varemottak og ved plukk av varer på lager til prosjekt. I tillegg vil varetelling kunne gjøres med RFID. Potensielt kan man telle 100 varer i sekundet.
  • sD2 logistikk med RFID
  • sD2 smartphone (sD2 på Android/IOS)
  • APX tracker
  • Integrator – integrasjon mot Agresso og heisautomater fra Nordverk Norge AS
  • VISIOplanner for planlegging av prosjekter (endres til å kunne legge inn prosjekter ikke bare faste prod.linjer)
  • EDI
  • Daglig excel-import av prosjektunderlag til VISIOplanner
  • HW (Ikke avklart omfang, men antageligvis PDA og truck , etikettskriver, RFID-utstyr)

Leverandør er APX systems AS. Til hjemmeside